ESSRG

Az Environmental Social Science Research Group-ot (az ESSRG-t) a Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetének (KTI) Környezetgazdaságtan Tanszékén hoztuk létre 2004 őszén a környezeti ügyek társadalomtudományi vizsgálata céljából. A KTI és a Környezetgazdaságtan Tanszék 2014. őszi megszűnésével az ESSRG is megszűnt Tanszéki Csoport lenni. Munkánkat a továbbiakban a saját tulajdonunkban lévő független kutatócégként (ESSRG Kft.) folytatjuk.

Határterületre alakultunk: transzdiszciplináris – szociológiai, történeti és gazdasági szempontú – vizsgálataink átlépik a természet- és társadalomtudományok közti hagyományos megosztást. Kutatócsoportunk kreatív módon egyesíti a konfliktusterhelt határterületek kezeléséhez elengedhetetlen kompetenciákat, gyakorlati készségeket. Közpolitika-orientált megközelítésünk az akciókutatás, a közösségfejlesztés, a konfliktuskezelés és a mediáció módszertanaiból merít.

Az ESSRG elkötelezett a társadalmi részvétel mellett. Kutatásaink során gyakran kezdeményezünk olyan közösségi részvételi folyamatokat, amelyekben a helyi közösségek – különösen a marginalizált társadalmi csoportok – a kutatás partnereiként és az eredmények fő haszonélvezőiként vesznek részt. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy aktív párbeszéd induljon a társadalom és a tudomány között azokról a tudományos kérdésekről, amelyek társadalmilag releváns problémákkal foglalkoznak, ezért 2005-ben létrehoztuk az első magyarországi science shop-ot az európai Living Knowledge Network részeként.

A tudomány és a közpolitika párbeszédének megteremtését nélkülözhetetlennek tartjuk a tudományos eredmények gyakorlati hasznosíthatósága szempontjából. E célból közpolitikai elemzésekkel, érintett-bevonással, részvételi tervezéssel és értékeléssel is foglalkozunk, elsősorban a biodiverzitás megőrzése és a természetvédelmi politika terén. Kutatócsoportunk ezek mellett aktív szerepet vállalt a hazai alternatív élelmiszer hálózatok kutatásában és szabályozási környezetének kialakításában csakúgy, mint az agrobiodiverzitás megőrzésében és népszerűsítésében.

Aktív szerepet töltünk be számos nemzetközi tudományos hálózatban, többek között az International/European Society for Ecological Economics-ban (ISEE/ESEE, magyar kontaktpont), a European Sociological Association  (ESA)  Environment & Society Research Network-ben (irányító testületi tagság), a biológiai sokféleséget kutató intézeteket Európában összefogó AlterNET hálózatban (alelnöki poszt) és az ENSZ Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) szakértői hálózatában (Multidisciplinary Expert Panel tagság). Részt veszünk az európai science shop-okat tömörítő Living Knowledge Network, valamint a European Citizen Science Association munkájában is.

Feladata a programban: 
települési követendő példák feltérképezése, a program honlapjának tervezése