Klímaválasz projekt

Az Energiaklub vezetésével egy éven át tartó projekt zajlott le annak érdekében, hogy a magyarországi települések vezetői felkészülhessenek az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak kezelésére.

A projektben több mint 140 önkormányzati vezető és egyéb helyi érintett kapott képzést a települési klímavédelemmel kapcsolatos feladatokról és lehetőségekről 4 régióban: Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld, és a Közép-Magyarországi régió keleti fele.

A projekt kezdete: 2015-05-05

A projekt befejezése: 2016-04-30

Célcsoport: települési vezetők és egyéb helyi érintettek (pl. civil szervezetek)

Leírás:
A projekt során felmértük az önkormányzati vezetők klímavédelemmel kapcsolatos ismereteit és igényeit (lásd sajtóközleményünket a kutatás eredményeiről), valamint azt, hogy mit érzékel a lakosság az éghajlatváltozás hatásaiból.

Mindezek alapján olyan hiánypótló tananyag készült, amely naprakész tudnivalókat és ismereteket, illetve konkrét támpontokat ad a települések vezetőinek ahhoz, hogy felkészülhessenek a klímaváltozás elkerülhetetlen, és várhatóan egyre fokozódó hatásaira, hogy azonosítani tudják a szükséges intézkedéseket, és ezeket beépítsék a helyi tervezési folyamatokba és szabályozásokba. A képzés tartalmi elemei (video-előadások, prezentációk stb.) a Tudástár menüben találhatók meg.

Az ismeretek elsajátítását személyes (csoportos), többnapos képzés segítette elő 8 turnusban (3 budapesti és 5 vidéki) a résztvevők számára 2016 első negyedévében. A tréning céljai az alábbiak voltak:

 1. A célcsoport ismerje meg az éghajlatváltozás legfontosabb folyamatait és várható következményeit
 2. A résztvevők ismerkedjenek meg azokkal az eszközökkel, példákkal és jó gyakorlatokkal, amelyek segítségével lehetőségük lesz saját környezetükben minél jobban felkészülni (sérülékenységet felmérni) és kezelni az éghajlatváltozás helyi hatásait (ellenálló-képesség fokozása
 3. A célcsoport erősítse és fejlessze személyes és személyközi készségeit, amelyeken keresztül képes lesz a helyi lakosságot minél jobban tájékoztatni, meggyőzni és aktiválni (bevonni) a helyi akciókba (kommunikációs, partnerség-építő, motivációs, konfliktuskezelő stb.)

A tréning felépítése, tartalma:

 1. tréningnap: éghajlatváltozás Magyarországon, alapfogalmak (kitettség, érzékenység, adaptív kapacitás, sérülékenység, rugalmasság); nemzetközi jó példa alapján adaptációs folyamat szemléltetése; települési szintű sérülékenység mérés lehetőségei
 2. tréningnap: stratégiakészítés – elméleti alapok, érintetti kör elemzés, tanulmányi kirándulás az adott régióban, közös esetfeldolgozás, partnerség építés
 3. tematikus oktatófilmek (városi klímaadaptáció, épületek, víz- és zöldfelület gazdálkodás, szabályozási lehetőségek adta alkalmazkodás), elektronikus tananyagok (pályázati lehetőségek a közeljövőben),
 4. otthoni házi feladatok (elektronikus): települési sérülékenység vizsgálat befejezése, témaválasztás (sérülékeny pont), jó gyakorlatok áttekintése a választott szakterületen, alkalmazkodási intézkedési lista kidolgozása a feltárt sérülékenységi területek közül egy kiválasztotthoz
 5. tréningnap: szakértői open-space a távoktatás közben felmerült kérdések megválaszolására, kommunikáció (lakossági szemléletformálás és kríziskommunikáció)
 6. tréningnap: alkalmazkodási stratégiakészítés: konkrét adaptációs intézkedés kidolgozása, véglegesítés, vizsgafeladat: lakossági fórumot szimulálva az intézkedés bemutatása

A tréninget 143 fő végezte el sikeresen, ezzel közel 100 magyar településre jutottak el az adaptációval kapcsolatos ismeretek, több mint 1.600.000 főt tesz ki azon települések lakosságszáma összesen, ahol a helyi önkormányzat immár cselekvésre kész az éghajlatvéltozás hatásainak enyhítésére (bővebben itt).

A tréning anyagok elérhetősége a Tudástár menüben: 

Annak érdekében, hogy a program tartalma az egész ország célközösége számára elérhető legyen, regionális adaptációs konfrenciák keretében mutattuk be a tematikát és legfontosabb ismereteket az alábbi időpontokban és helyszíneken:

 • 2016.04.05. Szombathely
 • 2016.04.07. Szeged
 • 2016.04.19. Szentendre
 • 2016.04.25. MIskolc

A projekt sajtónyilvános záró konferenciája több mint 100 érdeklődőt vonzott, a konferencia anyagai elérhetők itt.

A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósult meg.

A projekt földrajzi beavatkozási területei:

Az ország többi területén hasonló célokkal egy másik projekt-csapat képzései valósulnak meg, bővebb információ: www.klimatudatos.hu